C

Identyfikacja
klientaGRUPA HEXA, zobacz więcej: >>>>

OBSŁUGA KSIEGOWA

Przejmując na siebie odpowiedzialność za rutynowe obowiązki księgowe, pomagamy zwiększać wartość dodaną i efektywność pionu finansów, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów.

Oferujemy kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym:

  • przygotowanie i wdrożenie procedur obiegu dokumentów oraz komunikacji z Klientem

  • konfigurację systemów, przejęcie dokumentacji księgowej oraz migrację danych

  • opracowanie Planu Kont, Polityki Rachunkowości

  • uruchomienie i prowadzenie kompleksowej obsługi księgowej

  • księgowanie dokumentów (dekretowanie i przygotowywanie dokumentów źródłowych do wprowadzania do systemu księgowego, zapisanie ich w systemie księgowym)

  • przygotowywanie sprawozdań finansowych (Ustawa o Rachunkowości, IFRS, GAAP)

  • dokonywanie rozliczeń podatkowych

  • sporządzanie deklaracji i sprawozdań na potrzeby Urzędu Statycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  • reprezentowanie firmy przed urzędami i innymi organami kontroli