C

Identyfikacja
klientaGRUPA HEXA, zobacz więcej: >>>>

WARUNKI OGÓLNE

Strona internetowa "" ("Strona Internetowa")

Strona Internetowa zawiera informacje i materiały dotyczące działalności firmy z siedzibą w Warszawie,
ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa ("").
Właścicielem i operatorem Strony Internetowej jest

Zasady korzystania ze Strony Internetowej

Informacje i materiały zamieszczone na Stronie Internetowej w żaden sposób nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Korzystanie ze Strony Internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli użytkownicy nie akceptują tych warunków, nie są uprawnieni do korzystania ze Strony Internetowej. Podczas przetwarzania danych zobowiązujE się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad ochrony tajemnicy oraz standardów bezpieczeństwa i poufności.

zastrzega sobie prawo zmiany informacji i materiałów umieszczonych na Stronie Internetowej w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników.

Prawo autorskie

Treść informacji i materiałów zawartych na Stronie Internetowej chroniona jest prawem autorskim. Użytkownik może korzystać z tych informacji i materiałów, jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie treści zawartych na Stronie Internetowej w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody

W związku z powyższym, dostępu użytkownika do Strony Internetowej nie należy traktować jako udzielenia jakiejkolwiek licencji przez

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie informacje i materiały zawarte na Stronie Internetowej mają na celu wyłącznie dostarczenie użytkownikom ogólnych informacji, których w żadnym wypadku nie należy traktować, jako świadczenie usług doradczych. Przed podjęciem odpowiednich działań należy skontaktować się z lub innym profesjonalnym doradcą, w celu uzyskania porady w oparciu o ocenę konkretnego stanu faktycznego.

Mimo dołożenia należytej staranności, aby zapewnić aktualne i rzetelne informacje, może istnieć ryzyko pewnych nieścisłości, w związku z czym ani , ani żadna z jej spółek zależnych nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność i aktualność informacji zawartych na Stronie Internetowej.

nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, powstałą w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych na Stronie Internetowej.

W związku z tym, że niektóre z linków zamieszczonych na Stronie Internetowej odsyłają do stron internetowych administrowanych przez podmioty, na które nie ma faktycznego wpływu, nie ponosi odpowiedzialności również za informacje znajdujące się na tych stronach internetowych.

Prawo właściwe

Korzystanie ze Strony Internetowej podlega prawu polskiemu. Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się do dostępu, użycia lub pobierania materiałów ze Strony Internetowej i ich dalszej eksploatacji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby .