C

Identyfikacja
klientaGRUPA HEXA, zobacz więcej: >>>>

REJESTRACJA SPÓŁEK

Oszczędzając czas naszych Klientów, oferujemy pomoc na wszystkich etapach procesu rejestracji nowej spółki:

  • analizę pod kątem optymalnej struktury kapitałowej

  • przygotowanie umowy spółki

  • udostępnienie adresu

  • pomoc w zorganizowaniu rachunku bankowego, powierzchni biurowej

  • zgłoszenie w odpowiednich urzędach

  • przygotowanie umów z pracownikami

  • przygotowanie procedur wewnętrznych (obiegu dokumentów, akceptacji płatności, etc.)